Arafatsjaal Heavy Jeany

Arafatsjaal Bahia Brazil

Arafatsjaal Blue Heaven

Arafatsjaal Blue Blue White

Arafatsjaal Heavy Dark Brown

Arafatsjaal Deeper Purple

Arafatsjaal Diesel

Arafatsjaal Grass Green

Arafatsjaal Heavy Tux Black

WEER OP VOORRAAD Arafatsjaal Heavy Wild

Arafatsjaal Level43

Arafatsjaal Lila pause

Arafatsjaal Orange Sweety

Arafatsjaal Sandy

Arafatsjaal So Blue

Arafatsjaal Sparkling Light Blue

Arafatsjaal Woodgreen

Arafatsjaal In your face

Arafatsjaal Heavy Tux White

!